© Bijlesinstituut Exact op weg (2017)

Werkwijze

Hieronder staat beschreven hoe een en ander in zijn werk gaat bij Bijlesinstituut Exact op weg. Intakegesprek Nadat een potentiële bijlesleerling of zijn of haar ouders/verzorgers contact met mij hebben opgenomen leg ik kort uit hoe mijn werkwijze is. Telefonisch spreek ik de problemen door waar tegenaan gelopen wordt. Indien ik denk dat het zinvol is om hiervoor met bijlessen te starten maak ik een afspraak voor een gratis, geheel vrijblijvend intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt samen met de potentiële bijlesleerling en zijn of haar ouders/verzorgers de situatie besproken, lesmateriaal bekeken, alsmede eventuele slecht gemaakte toetsen/proefwerken bekeken. Aan de hand hiervan maak ik een inschatting hoe de situatie het beste aangepakt kan worden en bespreek dit in het intakegesprek. Na afloop van het intakegesprek kan besloten worden om wel of niet met bijlessen te starten. Er zijn ook mensen die er nog een nachtje over willen nadenken, en uiteraard is dat geen enkel probleem. Bijlessen Bijlessen bij Bijlesinstituut Exact op weg duren over het algemeen 2 uur per les. Het blijkt dat dit voor de meeste leerlingen een ideale tijd is. Omdat het altijd even duurt voordat je lekker in de stof zit is een bijles van 1 uur over het algemeen te kort. Als je dan namelijk lekker bezig bent is de tijd ineens voorbij en moet je alweer stoppen. Een bijles die langer dan 2 uur duurt is over het algemeen ook weer niet ideaal omdat de bijlesleerling dan overvoerd raakt met lesstof en er vermoeidheidsverschijnselen op gaan treden. Uiteraard wordt de duur van een bijles in overleg bepaald en is deze ook afhankelijk van de individuele situatie.  Bijlessen kunnen zowel bij de bijlesleerling thuis plaatsvinden als bij mij. Hierbij geldt wel dat bijlessen pas bij de bijlesleerling thuis plaats kunnen vinden bij een lesduur van 2 uur of meer per sessie. Het geniet de voorkeur om de bijlessen bij de bijlesleerling thuis te laten plaatsvinden omdat de praktijk uitwijst dat als de bijles bij mij plaatsvindt er regematig spullen vergeten worden waaraan niet was gedacht. Het verloop van een bijles is geheel afhankelijk van de persoonlijke situatie van de bijlesleerling en dus heel variabel. Nadat tijdens het intakegesprek is bekeken hoe de achterstand aangepakt gaat worden wordt begonnen met de bijlessen. In de praktijk bestaat een bijles over het algemeen uit een deel uitleg van de theorie, een deel maken van opdrachten en een deel bespreken van opdrachten die de bijlesleerling heeft gemaakt voorafgaand aan de bijles. Maar, zoals reeds gezegd is dit geheel afhankelijk van de persoonlijke situatie. Het is belangrjk voor bijlesleerlingen om te beseffen dat het veelal blijkt dat zij gewoon veel vlieguren moet maken, d.w.z. veel opgaven moet maken, om zich de stof eigen te maken. In een aantal gevallen worden tijdens de bijlessen toetsen die minder goed zijn gemaakt bekeken zodat specifieker de probleempunten kunnen worden benoemd en van hieruit gerichter kan worden gewerkt. Ik adviseerd dan ook altijd dat leerlingen de toetsen die ze gemaakt hebben meenemen van school. Sommige scholen geven gemaakte toetsen niet mee terug aan de leerlingen. In dat geval adviseer ik ouders om dit aan te kaarten bij de school omdat dit het proces om een achterstand in te lopen natuurlijk niet bevordert en gewoon niet acceptabel is.
© Bijlesinstituut Exact op weg (2017)

Werkwijze

Hieronder staat beschreven hoe een en ander in zijn werk gaat bij Bijlesinstituut Exact op weg. Intakegesprek Nadat een potentiële bijlesleerling of zijn of haar ouders/verzorgers contact met mij hebben opgenomen leg ik kort uit hoe mijn werkwijze is. Telefonisch spreek ik de problemen door waar tegenaan gelopen wordt. Indien ik denk dat het zinvol is om hiervoor met bijlessen te starten maak ik een afspraak voor een gratis, geheel vrijblijvend intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt samen met de potentiële bijlesleerling en zijn of haar ouders/verzorgers de situatie besproken, lesmateriaal bekeken, alsmede eventuele slecht gemaakte toetsen/proefwerken bekeken. Aan de hand hiervan maak ik een inschatting hoe de situatie het beste aangepakt kan worden en bespreek dit in het intakegesprek. Na afloop van het intakegesprek kan besloten worden om wel of niet met bijlessen te starten. Er zijn ook mensen die er nog een nachtje over willen nadenken, en uiteraard is dat geen enkel probleem. Bijlessen Bijlessen bij Bijlesinstituut Exact op weg duren over het algemeen 2 uur per les. Het blijkt dat dit voor de meeste leerlingen een ideale tijd is. Omdat het altijd even duurt voordat je lekker in de stof zit is een bijles van 1 uur over het algemeen te kort. Als je dan namelijk lekker bezig bent is de tijd ineens voorbij en moet je alweer stoppen. Een bijles die langer dan 2 uur duurt is over het algemeen ook weer niet ideaal omdat de bijlesleerling dan overvoerd raakt met lesstof en er vermoeidheidsverschijnselen op gaan treden. Uiteraard wordt de duur van een bijles in overleg bepaald en is deze ook afhankelijk van de individuele situatie.  Bijlessen kunnen zowel bij de bijlesleerling thuis plaatsvinden als bij mij. Hierbij geldt wel dat bijlessen pas bij de bijlesleerling thuis plaats kunnen vinden bij een lesduur van 2 uur of meer per sessie. Het geniet de voorkeur om de bijlessen bij de bijlesleerling thuis te laten plaatsvinden omdat de praktijk uitwijst dat als de bijles bij mij plaatsvindt er regematig spullen vergeten worden waaraan niet was gedacht. Het verloop van een bijles is geheel afhankelijk van de persoonlijke situatie van de bijlesleerling en dus heel variabel. Nadat tijdens het intakegesprek is bekeken hoe de achterstand aangepakt gaat worden wordt begonnen met de bijlessen. In de praktijk bestaat een bijles over het algemeen uit een deel uitleg van de theorie, een deel maken van opdrachten en een deel bespreken van opdrachten die de bijlesleerling heeft gemaakt voorafgaand aan de bijles. Maar, zoals reeds gezegd is dit geheel afhankelijk van de persoonlijke situatie. Het is belangrjk voor bijlesleerlingen om te beseffen dat het veelal blijkt dat zij gewoon veel vlieguren moet maken, d.w.z. veel opgaven moet maken, om zich de stof eigen te maken. In een aantal gevallen worden tijdens de bijlessen toetsen die minder goed zijn gemaakt bekeken zodat specifieker de probleempunten kunnen worden benoemd en van hieruit gerichter kan worden gewerkt. Ik adviseerd dan ook altijd dat leerlingen de toetsen die ze gemaakt hebben meenemen van school. Sommige scholen geven gemaakte toetsen niet mee terug aan de leerlingen. In dat geval adviseer ik ouders om dit aan te kaarten bij de school omdat dit het proces om een achterstand in te lopen natuurlijk niet bevordert en gewoon niet acceptabel is.