© Bijlesinstituut Exact op weg (2017)

Uw bijlesdocent

Hallo, ik ben Peter Damen en de drijvende kracht achter Bijlesinstituut Exact op weg. Enige tijd geleden begon ik mezelf te realiseren dat de rode draad in mijn leven het geven van onderwijs en bijles is. Kennis vergaren en dit een plek geven vind ik al leuk zolang ik mij kan herinneren. Op de lagere school werd ik door onderwijzers en onderwijzeressen al vaak naast leerlingen gezet die de behandelde stof wat minder goed begrepen hadden zodat ik dat nog een keer kon uitleggen. Dit patroon zette zich voort op de middelbare school en zo gaf ik al snel veel bijles aan vriendjes en vriendinnetjes in allerlei exacte vakken. Tijdens mijn opleiding Biologie aan de Universiteit Utrecht heb ik als student-assistent veelvuldig onderwijs gegeven in onder andere dierkunde en ontwikkelingsbiologie. Tijdens mijn promotie-onderzoek aan dezelfde universiteit ging dit lesgeven door en kwam er ook het geven van anatomielessen aan geneeskundestudenten van de Universiteit Utrecht bij. Tijdens mijn zogenaamd postdoc onderzoek aan de Universiteit Utrecht was ik betrokken bij het begeleiden van studenten om hen onderzoeksvaardigheden bij te brengen. Verder beoefen ik sinds 1994 de traditionele Japanse verdedigingskunst karate-do en geef hierin al vele jaren les. Dit lesgeven is begonnen bij Sportinstituut Ooms in Tilburg. Toen deze sportschool begin 2015 failliet ging ben ik mijn eigen karateschool begonnen in de Drieburcht in Tilburg-Noord, waar ik met veel plezier en toewijding leerlingen karatelessen geef. De leerlingen in mijn karateschool vormen een dwarsdoorsnede van de bevolking en ook leerlingen met een zogenaamd rugzakje zijn bij mij van harte welkom. Ik vind het verder belangrijk dat behalve de sportieve waarden van karate ook de opvoedkundige waarden van het karate-do tot uitdrukken komen in mijn karatelessen. Tenslotte ben ik zo’n 10 jaar geleden begonnen met het geven van bijlessen aan kinderen uit mijn karatelessen die problemen ondervonden met exacte vakken op de middelbare school. In 2016 heb ik besloten om dit structureel te gaan doen en heb vervolgens Bijlesinstituut Exact op weg opgericht. Beknopt curriculum vitae Ik heb na het voltooien van mijn middelbare schoolopleiding Atheneum B (cum laude) de opleiding Biologie met als specialisatie Medische Biologie aan de Universiteit Utrecht doorlopen en cum laude afgerond. Vervolgens ben ik promotie- onderzoek gaan doen aan de Universiteit Utrecht wat heeft geresulteerd in het behalen van de titel “Doctor in de biologie” met het proefschrift “Cell- lineage, and specification of developmental fate and dorsoventral organisation in the mollusc Patella vulgata”. Hierna ben ik een farmaceutisch adviesbureau begonnen dat farmaceutische bedrijven ondersteunt in de registratie van hun geneesmiddelen. Verder ben ik ben een echte duizendpoot met vele interesses. Zo fotografeer ik ook nog professioneel en run sinds enkele jaren, zoals hierboven beschreven, een karateschool. Tenslotte ben ik in 2016 met Bijlesinstituut Exact op weg begonnen. Voor meer informatie over mijn achtergrond zie mijn LinkedIn profiel (www.linkedin.com/in/peter-damen- 058b7b10
© Bijlesinstituut Exact op weg (2017)

Uw bijlesdocent

Hallo, ik ben Peter Damen en de drijvende kracht achter Bijlesinstituut Exact op weg. Enige tijd geleden begon ik mezelf te realiseren dat de rode draad in mijn leven het geven van onderwijs en bijles is. Kennis vergaren en dit een plek geven vind ik al leuk zolang ik mij kan herinneren. Op de lagere school werd ik door onderwijzers en onderwijzeressen al vaak naast leerlingen gezet die de behandelde stof wat minder goed begrepen hadden zodat ik dat nog een keer kon uitleggen. Dit patroon zette zich voort op de middelbare school en zo gaf ik al snel veel bijles aan vriendjes en vriendinnetjes in allerlei exacte vakken. Tijdens mijn opleiding Biologie aan de Universiteit Utrecht heb ik als student-assistent veelvuldig onderwijs gegeven in onder andere dierkunde en ontwikkelingsbiologie. Tijdens mijn promotie-onderzoek aan dezelfde universiteit ging dit lesgeven door en kwam er ook het geven van anatomielessen aan geneeskundestudenten van de Universiteit Utrecht bij. Tijdens mijn zogenaamd postdoc onderzoek aan de Universiteit Utrecht was ik betrokken bij het begeleiden van studenten om hen onderzoeksvaardigheden bij te brengen. Verder beoefen ik sinds 1994 de traditionele Japanse verdedigingskunst karate-do en geef hierin al vele jaren les. Dit lesgeven is begonnen bij Sportinstituut Ooms in Tilburg. Toen deze sportschool begin 2015 failliet ging ben ik mijn eigen karateschool begonnen in de Drieburcht in Tilburg-Noord, waar ik met veel plezier en toewijding leerlingen karatelessen geef. De leerlingen in mijn karateschool vormen een dwarsdoorsnede van de bevolking en ook leerlingen met een zogenaamd rugzakje zijn bij mij van harte welkom. Ik vind het verder belangrijk dat behalve de sportieve waarden van karate ook de opvoedkundige waarden van het karate-do tot uitdrukken komen in mijn karatelessen. Tenslotte ben ik zo’n 10 jaar geleden begonnen met het geven van bijlessen aan kinderen uit mijn karatelessen die problemen ondervonden met exacte vakken op de middelbare school. In 2016 heb ik besloten om dit structureel te gaan doen en heb vervolgens Bijlesinstituut Exact op weg opgericht. Beknopt curriculum vitae Ik heb na het voltooien van mijn middelbare schoolopleiding Atheneum B (cum laude) de opleiding Biologie met als specialisatie Medische Biologie aan de Universiteit Utrecht doorlopen en cum laude afgerond. Vervolgens ben ik promotie-onderzoek gaan doen aan de Universiteit Utrecht wat heeft geresulteerd in het behalen van de titel “Doctor in de biologie” met het proefschrift “Cell-lineage, and specification of developmental fate and dorsoventral organisation in the mollusc Patella vulgata”. Hierna ben ik een farmaceutisch adviesbureau begonnen dat farmaceutische bedrijven ondersteunt in de registratie van hun geneesmiddelen. Verder ben ik ben een echte duizendpoot met vele interesses. Zo fotografeer ik ook nog professioneel en run sinds enkele jaren, zoals hierboven beschreven, een karateschool. Tenslotte ben ik in 2016 met Bijlesinstituut Exact op weg begonnen. Voor meer informatie over mijn achtergrond zie mijn LinkedIn profiel (www.linkedin.com/in/peter-damen-058b7b10